สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล : ภาพตัวแทนของตัวละคร

สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ใช้ตัวละครที่มาจากบทประพันธ์ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยเลือกเฉพาะตัวละครที่มีความโดดเด่นของเรื่องราวและแฝงด้วยภาพตัวแทน จากการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปรายละเอียดและภาพตัวแทนของตัวละครในสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัลได้ดังต่อไปนี้

153222-pic-5

1.พลอย (สินจัย เปล่งพานิช) ภาพตัวแทนของคนรุ่นเก่าที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.คุณเปรม (กัน เดอะสตาร์และเกรียงไกร อุณหะนันทน์) ภาพตัวแทนของคนรุ่นเก่าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นรุ่นใหม่ เปรียบเสมือนช่วงเชื่อมระหว่างยุค
3.แม่ช้อย (รัดเกล้า อัมระดิษ) ภาพตัวแทนของคนุร่นเก่าที่ต้องปรับตัวตามยุคสมัยเพื่อความอยู่รอด แต่ยังคงมีอคติกับการเปลี่ยนแปลง
4.พ่อเพิ่ม ภาพตัวแทนของคนรุ่นเก่าที่เปิดรับวัฒนธรรมความเป็นสมัยใหม่
5.ยายพิศและคุณสายภาพตัวแทนของคนรุ่นเก่าแท้จริง
6.เสด็จฯ ภาพตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
7.แม่แช่ม ภาพตัวแทนของความรัก ความผูกพันของแม่
8.เสวี ภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่หวังผลประโยชน์ของประเทศชาติ
9.ตาอ้น ภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
10.ตาอั้น ภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเจริญเท่าเทียมประเทศฝั่งตะวันตก ตามแบบแผนของประชาธิปไตยและเปรียบเสมือนคนหัวคิดสมัยใหม่
11.ตาอ๊อด ภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใส่ใจในความเป็นไปของบ้านเมือง ไม่เลือกข้างหรือเลือกสีใดๆ
12.ประไพ ภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่คลั่งไคล้ในวัฒนธรรมตะวันตก

ด้วยความที่บทประพันธ์สี่แผ่นดินมีรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวละครมากมายการนำเรื่องราวทั้งหมดมาถ่ายทอดในรูปแบบของละครเพลงจึงต้องมีการคัดเนื้อหาบางส่วนออก โดยในรูปแบบของละครเพลง สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ได้มีการตัดตัวละครที่ปรากฏในบทประพันธ์ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ออกดังนี้

1.เจ้าคุณพิพิธ บิดาของแม่พลอย
2.คุณเชย คุณชิต พี่สาวต่างมารดาของแม่พลอย
3.พี่เนื่อง พี่ชายของช้อยและอดีตคนรักของแม่พลอย
4.บิดา มารดาของช้อย
5.คุณอานุ้ยและคุณอาเนียน อาสะใภ้ของแม่พลอย

นอกจากการตัดตัวละครบางตัวออกแล้วการนำเสนอในบทละครเวทีเป็นการรวบยอดบทประพันธ์และตัดเหตุการณ์ที่ขาดความสำคัญออกไปอีกด้วย แต่ยังคงอรรถรสของบทประพันธ์ดั้งเดิมอยู่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s