สรุปผลรางวัล Starpics Thai Film Awards ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

ผลรางวัล Starpics Thai Film Awards ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 

รูปภาพ
1.ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม – รัก 7 ปี l ดี 7 หน
2.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม-แต่เพียงผู้เดียว
3.ผู้กำกับยอดเยี่ยม-คงเดช จาตุรันต์รัศมี จากแต่เพียงผู้เดียว
4.นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม-อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร จากแต่เพียงผู้เดียว
5.นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล จากไม่ได้ขอให้มารัก
6.สมทบชายยอดเยี่ยม-ปรมะ อิ่มอโนทัย จากไม่ได้ขอให้มารัก
7.สมทบหญิงยอดเยี่ยม-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา จากHome ความรัก ความสุข ความทรงจำ
8.บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม-แต่เพียงผู้เดียว
9.ลำดับภาพยอดเยี่ยม-แต่เพียงผู้เดียว
10.กำกับภาพยอดเยี่ยม-แต่เพียงผู้เดียว
11.ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม-แต่เพียงผู้เดียว
12.ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม-Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s